Skip navigation links
org.cache2k.expiry

Interface ExpiryPolicy<K,V>

Skip navigation links

cache2k API documentation. Copyright © 2000–2019 headissue GmbH, Munich.