Skip navigation links
org.cache2k.expiry

Interface ValueWithExpiryTime

Skip navigation links

cache2k API documentation. Copyright © 2000–2019 headissue GmbH, Munich.